default logo

Data-analyse en Process Mining als Basis voor de ‘Story of the Audit’

Een Praktisch 10-stappenplan op Weg naar een Accountant3.0 Aanpak

Voor wie is dit e-book?

Dit e-book is speciaal bedoeld voor accountantskantoren die efficiënter willen auditen en die zich willen onderscheiden door data-analyse en process mining in te zetten bij jaarrekeningcontroles.

Waar gaat dit e-book over?

Binnen het maatschappelijk verkeer is de jaarrekening een cruciaal element in het geheel. Maar waar wij ons als auditors primair op moeten richten, is het verhaal achter die jaarrekening. Want daar gebeurt het. Wat betekenen al die cijfers? Hoe kan een onderneming zich op basis van het verhaal dat de cijfers vertellen, verder ontwikkelen? Dát heeft toegevoegde waarde. En dat verhaal kunnen wij vertellen met behulp van data-analyse, process mining, visualisatie en een Business & Audit Canvas.

In dit e-book leest u onder andere over:

  • Wat levert data-analyse en process mining op?
  • Data-driven: goed voor iedereen?
  • Systeemgerichte vs gegevensgerichte jaarrekeningcontrole
  • Een 10-stappenplan voor het toepassen van data-analyse in de controlepraktijk